Comunicare

Factor esențial în obținerea performanței în business, comunicarea eficace se poate deprinde și exersa. Programul propus de noi ajută, în mod interactiv și prietenos, la dezvoltarea acestei abilități.

Obiective:
 • Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare;
 • Înţelegerea rolului comunicării asertive;
 • Îmbunăţăţirea capacităţii de prevenire şi gestionare a conflictelor;
 • Deprinderea abilităţii de a oferi şi primi feedback.
Curicula:
 • Breviar introductiv; modele de comunicare;
 • Cât şi cum comunicăm; piramida comunicării;
 • Comunicare non-verbală; atitudine, aspect exterior, body-language; exemple;
 • Exerciţiu interactiv – interpretarea mesajelor non-verbale;
 • Comunicare para-verbală; volum, ton, ritm, intonaţie; exemple;
 • Comunicare verbală; limbaj, conţinut; exemple;
 • Asertivitate:
  – asertiv vs. agresiv;
  – asertivitatea ca filosofie a respectului;
  – “I’m OK, you’re OK” (modelul Harris);
  – Pozitionare asertiva in comunicare.
 • Exerciţiu interactiv (role-play);
 • Recepţia şi înţelegerea mesajelor;
 • Ascultarea activă; Tehnici şi metode;
 • Rolurile comunicării: informaţional, motivaţional, emoţional, de control;
 • Exerciţiu interactiv (role-play) – demonstrarea rolurilor comunicării;
 • Comunicarea telefonică – particularităţi;
 • Comunicarea scrisă (memo, oferte, e-mail)
 • Comunicarea online (blogging, social media, chat)
 • Exerciţiu – redactarea unui comunicat / articol.
 • Probleme de comunicare:
  – perturbatii în comunicare; soluţii de rezolvare;
  – distorsiuni de comunicare; soluţii de rezolvare;
  – bariere de comunicare; soluţii de rezolvare;
 • Notiuni de comunicare organizaţională;
 • Conflicte în organizaţii:
  – cauze;
  – potenţiale conflictuale; identificare;
  – analiza şi gestionare;
 • Exerciţiu interactiv (role-play) – “pipa păcii”;
 • Feedback:
  – feedback ca instrument de leadership;
  – feedback ca metoda de comunicare;
  – tehnici de feedback; “No more sandwiches, please!”
  – exerciţiu;
 • Recapitulare; Calităţile unui bun comunicator.
 •  

  Durata totala – aprox. 14 ore (timp efectiv, exclusiv pauze) – 2 zile