Bazele Managementului

Actul managerial influenteaza constant si decisiv performanta in business. Cursul isi propune racordarea celor ce exercita acest act la contextul general al unei afaceri si inarmarea lor cu instrumentele si cunostintele necesare pentru gestionarea eficienta a resurselor umane, materiale, financiare, de timp si informationale in vederea atingerii obiectivelor organizatiei.

Obiective:
 • Cunoasterea principalelor arii de competenta manageriala;
 • Intelegerea rolului managerului în activitatea unei organizatii;
 • Exersarea functiilor manageriale;
 • Imbunatatirea capacitatii de luare a deciziilor.
Structura:
 • Management – concept, definitii;
 • Functii manageriale:

– Planificare: viziune, misiune, strategie, obiective
– Organizare: activitati, resurse, timp, buget ;
– Popularea structurilor (staffing);
– Conducere (directing): comunicare, supervizare, motivare, leadership;
– Control: normare; masurare; evaluare; actiuni corective;

 • Aplicatie p.I – management strategic;
 • Management Operational vs. Management de Proiect:

– Management Operational; activitati operationale; “Business as usual”;
– procese de business;
– Proiect – definitii, caracteristici;
– Management de Proiect;
– linia de demarcatie Proiect – Operational; exercitiu
– tranzitia Operational – Proiect;

 • Aplicatie p.II – management operational;
 • Managementul echipei:

– echipa – membri; functionalitate; tipologii;
– tehnici motivationale;
– grupul si leaderul;
– calitatile unui leader de succes;
– leadership si cultura organizationala;

 • Nivele manageriale:

– Top Management – caracteristici, functii, responsabilitati;
– Middle Management – caracteristici, functii, responsabilitati;
– Low Level Management – caracteristici, functii, responsabilitati;
– functiuni transversale;

 • Stiluri manageriale (modelul Adizes);
 • Exercitiu – stilul meu de management;
 • Decizii manageriale:

– mecanisme decizionale;
– timing in luarea deciziilor;
– decizie vs. responsabilitate;
– exercitiu;

 • Incheiere, concluzii;

Durata aprozimativa: 11 ore (1 ½ zile) – timp efectiv, fara pauze

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *