Finante pentru non-finantisti

Un curs menit a devoala o disciplina aparent arida si a o transforma in principalul instrument de lucru in activitatea unui manager sau responsabil de buget. Construit cu preponderenta in jurul aplicatiilor practice, fixeaza principalele concepte si indicatori financiari precum si utilitatea lor imediata in gestionarea unui business.
Se adreseaza cu precadere managerilor de departamente, team-leaderilor si responsabililor de buget din cadrul companiilor, ca si antreprenorilor si tinerilor ce doresc sa-si deschida propria afacere.

Beneficii:

 • Vei înţelege obiectivele companiei / departamentului tău din perspectiva financiară
 • Vei dezvolta un important şi util instrument în activitatea ta managerială
 • Vei comunica mai bine cu colegii din departamentul financiar
 • Vei putea decide corect privind oportunitatea unui proiect / investiţii
 • Vei şti cum să alcătuieşti un buget realist

Subiecte abordate:

Introducere în Managementul Financiar
 • Finanţe, management financiar – concept, definiţii, ramuri, terminologie;
 • Rolul departamentului financiar într-o companie;
 • Obiectivele principale ale unei companii; creaţia valorii;
 • Rolul raportării financiar-contabile;
Ciclul financiar general al unei afaceri – ciclul lichidităţilor: finanţare, investiţii, operare, câştig
 • Surse de finanţare;
 • Investiţii: risc, oportunitate, analiza cost-beneficii; Exerciţiu;
 • Operare: centre de profit, centre de cost;        Exerciţiu;
 • Câştig (return): reinvestire, repartizarea profitului; strategii
Situatiile financiare – rol, structură, analiză
 • Contul de profit şi pierdere (Income Statement); structură, interpretare; Exerciţiu;
 • Bilanţ (Balance Sheet); structură, interpretare; Exerciţiu;
 • Fluxul de numerar (Cash Flow Statement); structură, interpretare; Exerciţiu;
 • Corelaţii între cele trei documente;
Metode şi criterii de analiză a situaţiei/ performanţei financiare a unei companii
 • Raţii (coeficienţi) de: profitabilitate, lichiditate, solvabilitate, eficienţă;
Procesul de bugetare
 • Structura bugetului
 • Moduri de bugetare
 • Metode de bugetare
 • Aplicaţie practică

 

Durata totală – aprox. 18 ore (timp efectiv, exclusiv pauze) – 2 ½ zile.