Project Management

Lansarea unui nou produs şi amenajarea grădinii din spatele casei au multe în comun. Oameni, activităţi, resurse materiale, durată, buget, calitate. Pe scurt, proiecte de succes. Explicate, exemplificate si exersate, cu logică şi claritate. Gata de start?

Obiective:
 • Cunoasterea si intelegerea terminologiei aferente Managementului de Proiect;
 • Intelegerea specificitatilor lucrului pe proiecte;
 • Deprinderea abordarii logice si structurale a proiectelor;
 • Cunoasterea zonelor de dezvoltare a Planului de Proiect;
 • Intelegerea rolului si atributiilor Managerului de Proiect.
Agenda:
 • Introducere

 • Initiere

 • Planificare

 • Executie

 • Inchidere

  • Proiect – context, rol, definiţii;
  • Concepte fundamentale:
  • Acţionarii proiectului (“Stakeholders”);
  • Managerul de proiect;
  • Standarde în Project Management şi instituţii de referinţă;
  • Instrumente software de gestiune a proiectelor;
  • Noţiuni de Managementul Programelor.
  • Contextul de business – abordarea reactivă vs. abordarea proactivă;
  • Ideea de proiect; Fundamentare;
  • Selecţia proiectelor;
  • Lansarea proiectelor;
  • aplicaţie – redactarea unui “Project charter”
  • Specificaţiile de proiect – “Project Scope”;
  • aplicaţie – elaborarea şi negocierea specificaţiilor de proiect;
  • Planificarea activităţilor
  • aplicaţii – definirea activităţilor; estimarea duratelor; planificarea în timp a proiectului;
  • Planificarea resurselor;
  • Aplicaţii – definirea resurselor; alocarea resurselor în proiect;
  • Calculul costurilor;
  • aplicaţie – elaborarea bugetului proiectului;
  • Planificarea riscurilor; Analiza de risc;
  • aplicaţie – analiza şi planificarea riscurilor;
  • Planificarea calităţii;
  • Planificarea achiziţiilor;
  • Comunicarea în proiect.
  • Execuţia activităţilor primare;
  • Ciclul de control al proiectului;
  • Analiza şi gestiunea variaţiilor.
  • Recepţia livrabilelor;
  • Echipa de proiect;
  • Auditul proiectului;
  • “Lessons learned”;
  • aplicaţie – redactare “lessons learned” pe scenariu dat;
  • Închiderea facilităţilor; documente specifice.